Třídní schůzky

školní rok 2022/23

13.9.2022 třídní schůzky 1. stupeň a přípravná třída (PT) od 16 hodin, 2. stupeň od 16:30 (6-9. třída)

22.11.2022 konzultace rodičů s jednotlivými vyučujícími

xx.11.2022 schůzka rodičů vycházejících žáků

18.4.2023 konzultace rodičů s jednotlivými vyučujícími

20.6.2023 pro rodiče budoucích 1. tříd