Sekretariát:
Klicperova:
ikona systému bakaláři ikona systému strava.cz

Cirkus ve škole

Výuka jinak ~ nový, inspirativní způsob výuky „cirkus ve škole,“ kreativním způsobem díky lektorům spolku Cirkus trochu jinak vede žáky k pohybu i umění.

K výuce dětí volí lektoři individuální přístup, zásady názornosti, uplatňována je práce se skupinou.

Lektoři s žáky absolvovali první den workshopy plné pohybu, tance, žonglování a párové akrobacie. Někteří žáci pak dovednosti prohloubili další den, kdy společně připravili vystoupení pro celou školu k prevenci šikany. Přestavení následně zhlédli žáci zapojených tříd školy. Do projektu je zapojeno osm umělců.

Nezvyklý způsob, jak dětem přiblížit umění a rozpohybovat je, podpořit jejich kreativní myšlení, spolupráci i empatii dětí v kolektivu či umělecké vyjádření sebe sama, nový kreativní způsoby výuky. I toto netradiční pojetí sportu a umění může ukázat cestu dětem, které se dosud o zmíněná témata nezajímaly. V ideálním případě mohou děti nasměřovat k pohybu v dalších létech a motivovat je i k dalšímu objevování umění a smysluplnému trávení volného času. Nezanedbatelná je také myšlenka příběhu, ztvárněného dětmi, varujícího před nebezpečím šikany.“