Sekretariát:
Klicperova:
ikona systému bakaláři ikona systému strava.cz

O nás

Základní škola Ostrava – Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, p. o. svým žákům již více než 50 let poskytuje úplné základní vzdělání. Zkušený tým učitelů, asistentů pedagoga, vychovatelek, poradenských a nepedagogických pracovníků věnuje svou energii rozvoji žáků po všech stránkách tak, aby z nich po ukončení povinné školní docházky byly osobnosti se širokým rozhledem, zdravým sebevědomím a pevnými hodnotami.

Výuka probíhá na dvou budovách. Budova Gen. Janka je využívána pro výuku 1. i 2. stupně. Kromě kmenových učeben mohou žáci využívat také učebnu informatiky, fyziky a chemie, jazykovou laboratoř nebo nově zrekonstruovanou tělocvičnu a atletické školní hřiště. Jednotlivé třídy jsou postupně vybavovány moderním nábytkem a nejmodernější didaktickou technikou. V roce 2023 prošel prostor šaten kompletní rekonstrukcí a staré nevyhovující klece byly nahrazeny moderními skříňkami pro každého žáka.

Část 1. stupně a přípravná třída našly svůj domov na budově Klicperova, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí a v roce 2022 se dočkala slavnostního otevření. Kromě kmenových učeben a oddělení školní družiny skýtá tato historicky cenná budova také nejmoderněji vybavené učebny přírodních věd a informatiky. Zcela unikátní je potom relaxační místnost Snoezelen, kterou využívají členové školního poradenského pracoviště k realizaci uvolňovacích aktivit pro žáky i pracovníky školy. V neposlední řadě zde má své zázemí přípravná třída určené pro děti s odkladem povinné školní docházky.

Žákům nabízíme také řadu nepovinných předmětů. Na škole působí již 4. rokem fiktivní firma, která se pravidelně zúčastňuje Veletrhu fiktivních firem a bývá zde velice úspěšná. Škola nabízí také filatelistický, rukodělný kroužek, nepovinný předmět Sportovní hry a ve spolupráci s externími organizacemi také chemické pokusy. Své zázemí u nás nalezly také pěvecký sbor a taneční studio Základní umělecké školy Eduarda Marhuly.

Ve spolupráci s Úřadem městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky připravujeme každoročně týdenní adaptačně-ozdravný pobyt pro nastávající prvňáčky v Chorvatsku v Biogradu na Moru.

Ve školní družině se zaměřujeme na orientální tance, vaření, sportovní hry, deskové hry, výtvarné dílny a mnoho dalších aktivit.

Kde nás najdete

Najdete nás v Ostravě – Mariánských Horách na ulici Gen. Janka 1208, v klidném prostředí zeleně mimo dosah hluku dopravních tepen.

Dojezd do blízkosti školy autobusy č. 37, 39, trolejbusy 102, 108, 107, 109.

Zastávky: Futurum a Jiřího Trnky, ke škole dojdete během 5 minut směrem do centra sídlištní zeleně.

Co vám nabízíme dále?

  • Zkušení pedagogové
  • Dostupnost MHD z celé Ostravy
  • Ekologická škola
  • Klidné prostředí – uprostřed zeleně
  • Zrekonstruované budovy školy na ulicích Gen. Janka a Klicperova
  • Nové atletické školní hřiště
  • Moderní učební pomůcky
  • Jazyková laboraroř Omnneo
  • Nepovinné předměty