O škole ZŠ Gen. Janka – Ostrava

Máme dlouholeté zkušenosti s rozšířeným vyučováním matematiky, přírodopisu, fyziky, chemie a informatiky. Nezapomínáme ani na anglický, ruský a německý jazyk. Naši absolventi mají v mnohém usnadněný výběr budoucího povolání, výběr střední školy technického, ekonomického i všeobecného směru.

Budova školy je zrekonstruovaná, zrovna tak jako její okolí. Bylo vystavěno nové atletické školní hřiště. Učebny jsou vybaveny moderními učebními pomůckami, tabulemi a nábytkem.

Součásti školy je multimediální učebna, tělocvična a minitělocvična – HERNA, jídelna, školní družina, nová počítačová učebna, ve všech kmenových učebnách používáme interaktivní techniku s Internetem, který je přístupný ve všech učebnách.

Žákům nabízíme nepovinné předměty Zdravotní tělesná výchova, Konverzace v anglickém jazyce, rozšířena výuka matematiky, fyzikální pokusy, chemické pokusy a další…dle zájmu žáků

Ve spolupráci s obecním úřadem Mariánských Hor a Hulvák připravujeme každoročně týdenní adaptačně – ozdravný pobyt pro nastávající prvňáčky v Chorvatsku v Biogradu na Moru.

Ve školní družině se zaměřujeme na orientální tance, vaření, sportovní hry, deskové hry, výtvarné dílny, …

Kde nás najdete

Najdete nás v Ostravě – Mariánských Horách na ulici Gen. Janka 1208, v klidném prostředí zeleně mimo dosah hluku dopravních tepen.

Na detašovaném pracoviště na ulici Klicperova 8 je plnovaná rozsáhlá rekonstrukce. rekonstrukce

Dojezd do blízkosti školy autobusy č. 37, 39, trolejbusy 102, 108, 109.

Zastávky: Futurum a Jiřího Trnky, ke škole dojdete během 5 minut směrem do centra sídlištní zeleně.

Co vám nabízíme dále?

  • Zkušení pedagogové
  • Dostupnost MHD z celé Ostravy
  • Ekologická škola
  • Klidné prostředí – uprostřed zeleně
  • Zrekonstruovaná budova školy
  • Nové atletické školní hřiště
  • Moderní učební pomůcky
  • Jazyková laboraroř Omnneo
  • Nepovinné předměty

.

Fotogalerie