Sekretariát:
Klicperova:
ikona systému bakaláři ikona systému strava.cz

Kariérové poradenství

Škola se již od roku 2019 zapojuje do projektu Kariérové poradenství Ostrava, který administruje statutární město Ostrava. Díky finanční podpoře může na naší škole působit kariérový poradce, který vycházejícím žákům pomáhá s výběrem budoucího povolání.

Cílem projektu  je, aby se kariérový poradce stal nedílnou součástí školního poradenského pracoviště a systému péče o žáka. Na naší základní škole tento poradce pracuje se žáky 6.–9. tříd, vytváří jim vstřícné prostředí pro kariérní rozvoj. Žákům je nabízena podpora při individuálních i skupinových poradenských aktivitách, poskytuje informace o studijních oborech a středních školách. Pomáhá při vyplnění a odevzdání přihlášek na SŠ.

Kariérový poradce s žáky hledá a objevuje jejich dovednosti a schopnosti, které mají směřovat k tomu, aby žák rozhodl o svém budoucím studiu sám. Motivuje ho k přemýšlení o otázkách svého budoucího života. Spolupracuje rovněž se zákonnými zástupci žáků, schází se na skupinových i individuálních konzultacích.