Současná situace ve školství vyžaduje širší pedagogicko-psychologické služby, a proto vznikají školní poradenská pracoviště (ŠPP), která přímo ve škole poskytují žákům a jejich zákonným zástupcům a pedagogům odborné poradenské a konzultační služby přímo ve škole.

Na naší škole pracuje školní poradenské pracoviště pod vedením Mgr. Pavlíčkové ve složení:

výchovný poradce, školní metodik prevence, školní speciální pedagog a sociální pedagog.

výchovná a kariérová poradkyně Mgr. Pavla Pavlíčková  702 130 037,  pavla.pavlickova@zsgenjanka.cz

školní psycholožka Mgr. Klára Kokešová – 607 089 326, klara.kokesova@zsgenjanka.cz

sociální pedagožka Mgr. Elefteria Svačinová – 607 089 259, elefteria.svacinova@zsgenjanka.cz

speciální pedagožka Mgr. Erika Kukuczová – 773 762 260erika.kukuczova@zsgenjanka.cz

školní metodik prevence Mgr. Bc. Martin Kolář  724 038 877,  martin.kolar@zsgenjanka.cz