Sekretariát:
Klicperova:
ikona systému bakaláři ikona systému strava.cz

ŠPP

Současná společenská situace vyžaduje výraznější zapojení podpůrných profesí do vzdělávání. Proto na naší škole působí plně obsazené Školní poradenské pracoviště, které nabízí učitelům, žákům i jejich zákonným zástupcům širokou škálu poradenských služeb.

Pracovníci realizují pravidelné preventivní aktivity ve třídách, pracují s menšími skupinami i individuálně. Aktivně reagují na výskyt projevů nežádoucího chování a v případě nutnosti realizují krizové intervence. Během posledních let se stali klíčovou součástí našeho týmu.

Personální složení školního poradenského pracoviště