Školská rada

Volební období od 30. 11. 2020 do 1. 12. 2023

Zvolení zástupci rodičů – členové Školské rady:
Mgr. Simona Guzdková (simona.guzdkova@gmail.com)
Bc. Petra Chejnová, DiS. (chejnova.p@seznam.cz)

Zvolení zástupci pedagogů – členové Školské rady:
Ing. Yvona Dejčíková (yvona.dejcikova@zsgenjanka.cz)
PaedDr. Šárka Valentová (sarka.valentova@zsgenjanka.cz)

Jmenovaní zástupci obce – členové Školské rady:
Jana Pagáčová, MBA, předsedkyně od 20. 10.2022 (pagacova@marianskehory.cz; tel. 732 688 591)
Mgr. Martina Tvrdá (tvrdamartina1@gmail.com)

Zpráva o průběhu doplňovacích voleb 2022

Ustavující schůze se z důvodu vládních opatření uskutečnila v úterý 5. 1. 2021 v 16:30 v budově školy. (zápis viz. níže)

Zpráva o průběhu voleb 2020

Zákon č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávaní stanovil, že od ledna 2006 musí být při všech základních, středních a vyšších odborných školách zřízena školská rada.
Prostřednictvím školské rady se mohou zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci, pedagogičtí pracovníci školy a zřizovatelé podílet na správě školy. Školská rada má 6 členů. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Funkční období členů školské rady je tři roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

Jednací řád školské rady

Zasedání Školské rady:

schůze_22.6.2023
schůze_14.3.2023
podklady_pro_jednání_14.3.2023

schůze_30.11.2022
schůze_20.10.2022
schůze_29.8.2022
schůze_6.6.2022
schůze_4.4.2022
schůze_24.1.2022

schůze_20.12.2021
schůze_22.11.2021
schůze_13.9.2021
schůze_7.6.2021
vyjádření k zápisu schůze_7.6.2021
schůze_29.3.2021
schůze_5.1.2021
schůze_27.1.2021

schůze_24.6.2020
schůze_28.1.2020

schůze_22.10.2019
schůze_4.6.2019
schůze_23.4.2019
schůze_12.2.2019
schůze_20.11.2018
schůze_26.6.2018
schůze_20.2.2018

schůze_28.11.2017
schůze_28.6.2017
schůze_5.4.2017
schůze_1.2.2017
schůze_12.10.2016
schůze_14.06.2016
schůze_25.5.2016
schůze_27.1.2016

schůze_7.10.2015
schůze_27.5.2015
schůze_24.2.2015
schůze_19.11.2014
schůze_8.10.2014

Výroční zprávy Rady školy:
Výroční zpráva za rok 2019_2020
Výroční zpráva za rok 2018_2019
Výroční zpráva za rok 2017_2018
Výroční zpráva za rok 2016_2017
Výroční zpráva za rok 2015_2016
Výroční zpráva za rok 2014_2015
Výroční zpráva za rok 2013_2014
Výroční zpráva za rok 2012_2013
Výroční zpráva za rok 2011_2012

 

Úkoly školské rady:
• školská rada se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování

• školská rada schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
• školská rada schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
• školská rada schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
• školská rada se podílí na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
• školská rada projednává návrh rozpočtu školy na příští rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
• školská rada projednává inspekční zprávy České školní inspekce
• školská rada podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní zprávu ve školství a dalším orgánům
• podává návrh na odvolání ředitele
• podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy


******** ******** ******** ******** ******** ******** ********* **********
******** ******** ******** ******** ******** ******** ********* **********

Seznam členů školské rady Základní školy Ostrava – Mariánské Hory od září 2017 do listopadu 2020

předseda rady:
Ing. David Štěpán (zástupce rodičů) david.stepan@zsgenjanka.cz

členové rady:
Jana Pagáčová, MBA (zástupce zřizovatele), změna k 21. 1. 2019
Bc. Karel Synek, DiS. (zástupce zřizovatele) změna k 1. 9. 2019
Mgr. Markéta Blažová (zástupce rodičů), zvolena 17. 9. 2019
Mgr. Kateřina Smažáková (zástupce učitelů a školy)
PaedDr. Šárka Valentová (zástupkyně učitelů a školy)