Sekretariát:
Klicperova:
ikona systému bakaláři ikona systému strava.cz

Ukončené projekty

Naučná přírodovědná zahrada

Základní škola Ostrava – Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace realizovala projekt s názvem „Naučná přírodovědná zahrada u ZŠ Generála Janka v Ostravě – Mariánských Horách“.
Cílem projektu je proměna současného nevyužívaného venkovního prostoru ve vnitrobloku ZŠ Gen. Janka na naučnou zahradu, která vytvoří vhodné podmínky a kvalitní zázemí pro realizaci výuky za účelem školního vzdělávání žáků v oblasti přírodovědného a EVVO během celoroční výuky ve venkovním prostředí a v přímém kontaktu s přírodou.
Součástí nové naučné zahrady je zastřešená plocha s mobiliářem, vyvýšené záhony pro výuku pěstitelství, výukové interaktivní prvky, kompostér a trvalkový záhon. Součástí projektu je také pořízení pomůcek pro výuku pěstitelství a ostatních přírodovědných předmětů.
Termín realizace: 07/2022 – 10/2022

Rekonstrukce tělocvičny Ostrava – Mariánské Hory

Předmětem projektu byla rekonstrukce tělocvičny Základní školy Ostrava – Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvkové organizace. Rekonstrukce tělocvičny zahrnovala rekonstrukci střechy a napojovacího krčku k tělocvičně, kompletní řešení silnoproudé elektroinstalace tělocvičny, výměnu podlahy/povrchu tělocvičny, obložení stěn, zakrytí otopných těles, výměnu částí výplní otvorů, výměnu vstupních dveří, obnovu a doplnění imobilního inventáře .

Rekonstrukce tělocvičny a nářaďovny byla ukončena dne 10.6.2022 Na financování tohoto projektu se podílela Národní sportovní agentura.

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III

registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013577

Cílem projektu byla podpora inkluzivního vzdělávání s ohledem na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a současně kulturně odlišného prostředí na území města Ostravy, město zároveň působilo v roli koordinátora řešení problematiky inkluzivního vzdělávání. 

Projekt má webové stránky www.talentova.cz a facebookové stránky https://www.facebook.com/InkluzeOstrava.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Období realizace: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2022

Krok za krokem II

Projekt z výzvy č. 02_18_63 – OP VVV – Šablony II, CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009617 

Zajišťovali jsme školního psychologa (tč. na MD, hledáme zástup), sociálního pedagoga, projektový den ve Školní družině.

Krok za krokem

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ“ reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001203

Zajišťovali jsme doučování žáků, čtenářský klub, klub matematické logiky, spolupráci pedagogů v rámci matematické a čtenářské gramotnosti, školního asistenta a vzdělávání pedagogů.