Sekretariát:
Klicperova:
ikona systému bakaláři ikona systému strava.cz

Sociální pedagog

Mgr. Elefteria Svačinová
e-mail: elefteria.svacinova@zsgenjanka.cz
tel.: 607 089 259

Konzultační hodiny:
pondělí–pátek 7: 30–14:30
nebo dle telefonické domluvy

Náplň práce sociálního pedagoga

1. Směrem k žákům

 • Péče a podpora všem žákům, žáků s výchovnými problémy, se sociálním a kulturním znevýhodněním.
 • Prevence školní neúspěšnosti a posílení preventivního působení na žáky.
 • Poskytování sociálně právního poradenství a sociální terapie.
 • Přímá práce s třídním kolektivem i s jednotlivci (zaměření na sociální vztahy ve třídě).
 • Poskytování konzultace směrem ke vztahovým problémům žáků ve třídách a k žákům vykazujícím dlouhodobě problémové chování.

2. Směrem k pedagogickým pracovníkům

 • Konzultace směrem k vztahovým problémům ve třídách a k žákům vykazujícím dlouhodobě problémové chování (kázeňské prohřešky, neplnění školních povinností).
 • Podpora při obtížné komunikaci s některými zákonnými zástupci (výchovné problémy, osobní obtíže žáka).
 • Přímá práce s třídními kolektivy.

3. Směrem k rodičům

 • Motivace k návaznému preventivnímu působení, zprostředkování další odborné pomoci.
 • Nabídka řešení konfliktních situací a poradenské činnosti, zabývání se rodinnou situací žáka (nastavení domácí přípravy do školy, začlenění dítěte do třídního kolektivu, rodinné a existenční problémy a poradenství v oblasti spolupráce s dalšími subjekty.
 • Osobní konzultace k seznámení s výsledky šetření (např. šikany apod.).
 • Mediace konfliktů se žáky a rodiči.