Školní psycholog

Mgr. Klára Kokešová
e-mail: klara.kokesova@zsgenjanka.cz
tel. 607 089 326

konzultační hodiny:
kdykoliv po předchozí domluvě (telefonicky, e-mailem, osobně)


Školní psycholog je nezávislý pracovník školy a je vázán mlčenlivostí. Je k dispozici jak žákům, tak i jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům. Kontaktovat mě můžete osobně, telefonicky nebo e-mailem. Konzultace poskytuji i v době distanční výuky.

V jakých situacích se na školního psychologa můžete obrátit?

Žáci:
● máš problémy osobní, rodinné nebo související se školou
● nevíš si rady ve vztazích se spolužáky, učiteli, rodiči, sourozenci nebo máš pocit, že se k Tobě někdo nechová, jak by měl
● nejde Ti učení, jak by mělo, máš potíže s domácí přípravou, nevíš, jak se učit, máš problém s online výukou
● chceš pomoct se zvládáním úzkosti, strachů nebo trémy
● když se děje nějaká náročná věc v tvém životě – např. náhlá událost v rodině, vážné onemocnění, úraz, rozvod rodičů apod.
● potřebuješ si o čemkoliv popovídat a hledáš někoho, kdo Tě vyslechne, vezme Tě vážně a pomůže Ti vymyslet, co s tím.

Zákonní zástupci:
● pokud se Vám něco nedaří ve výchově Vašeho dítěte
● máte pocit, že mu to ve škole nejde tak, jak by mělo
● nedaří se Vám na něčem domluvit s učiteli Vašich dětí
● máte podezření, že se Vašemu dítěti ve škole děje něco, co by nemělo
● když se ve Vaší rodině dějí velké změny nebo se řeší problémy, které můžou mít dopad na psychiku Vašeho dítěte (rozvod…)
● když má Vaše dítě jakékoli psychické problémy (má z něčeho strach, stěžuje si na bolest, nevolnost, i když je zdravé, je neobvykle zamlklé, přestane chodit za kamarády apod.)
● máte podezření, že Vaše dítě experimentuje nebo užívá nějaké návykové látky nebo se s někým takovým stýká

Učitelé:
● všimnete si náhlé změny chování nebo prožívání nějakého žáka
● potřebujete poradit s řešením výukových nebo výchovných problémů žáků
● potřebujete pomoci při řešení potíží žáků ve spolupráci s rodiči a zákonnými zástupci
● potřebujete poradit s výběrem optimálních metod práce, hodnocení a klasifikace
● potřebujete pomoci při řešení vztahových potíží ve třídě nebo zmapovat aktuální klima třídy.

Činnost školního psychologa je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu, která vychází ze standardních činností vymezených ve Vyhlášce č.72/2005Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Konzultace jsou poskytovány bezplatně a při své činnosti dodržuji Etický kodex školních psychologů i zákonné normy