Sekretariát:
Klicperova:
ikona systému bakaláři ikona systému strava.cz

Školská rada – členové

Rada obce na svém mimořádném jednání jmenovala ode dne 9. 12. 2020 členy Školské rady

Kamila Taubeho, místostarostu městského obvodu a Bc. Martinu Slušnou.

Odvolilo 60 rodičů žáků naší školy, což představuje 13,04%. Děkujeme všem za aktivní účast a podporu Školské radě.

Celkem bylo vhozeno do volební urny 60 hlasovacích lístků.
Z toho na 33 volebních lístcích byli zaškrtnuti dva kandidáti a na 27 volebních lístcích byl zaškrtnut jeden kandidát. Žádný hlas nebyl neplatný.
Navržení kandidáti obdrželi celkem 93 hlasů.
Mgr. Markéta Blažová obdržela 30 hlasů.
Mgr. Simona Guzdková obdržela 24 hlasů.

Ing. Jiří Klos obdržel 23 hlasů.
Karel Žurek, Dis. Obdržel 16 hlasů.

Tímto se členy Školské rady stávají Mgr. Markéta Blažová a Mgr. Simona Guzdková.
Blahopřejeme ke zvolení a děkujeme všem kandidátům za účast ve volbách.


Zveme všechny rodiče, aby se zúčastnili voleb do Školské radyzástupců rodičů. Z kandidátů budou zvoleni dva zástupci, kteří se stanou členy Školské rady a budou moci přispět k rozvoji naší školy.

Termín: 30. 11. 2020 od 7:30 do 17:00

Místo: budova Gen. Janka, vstupní hala

Volební lístky obdrží oprávnění voliči – zákonní zástupci – na místě dle seznamu tříd.

KANDIDÁTI:

Mgr.  Markéta Blažová, dítě ve IV. A

Mgr. Simona Guzdková, dítě ve IV. A

Ing. Jiří Klos, děti v I. A, III. A

Karel Žurek, DiS., dítě ve II. B

Těšíme se na spolupráci​.

Vážení rodiče,
z formálních důvodů jsou volby do Školské rady s dnešním datem 15. 9. 2020 anulovány.

Omlouváme se všem kandidátům, věříme, že využijí nový termín, který zveřejníme v nejbližších dnech.
Rodičům děkujeme za pochopení.

Kandidátní listina VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 2020 – nový termín

Vážení rodiče, na kandidátní listinu jsme přidali čtvrtého kandidáta, který není uveden na Vašich ​hlasovacích lístcích. Prosím, doplňte si jeho jméno. Děkuji za pochopení. 

  • Mgr.  Markéta Blažová, dítě ve IV. A
  • Mgr. Simona Guzdková, dítě ve IV. A
  • Jiří Klos, děti v I. A, III. A
  • Karel Žurek, DiS., dítě ve II. B

Vážení rodiče

Dne 31. 8. 2020 skončilo tříleté funkční období Školské rady

Zveme zájemce z řad rodičů a zákonných zástupců, kteří mají zájem a chuť nabídnout své nápady na vylepšení naší školy, prezentovat připomínky ostatních rodičů, aby kandidovali ve volbách do Školské rady. Přihlásit se můžete u třídního učitele.

Volby proběhnou v den třídních schůzek 15. 9. 2020. Hlasovací lístky se seznamem kandidátů obdržíte prostřednictvím Vašich dětí v pondělí 14. 9. 2020. Rodiče (zákonní zástupci) při odchodu ze školy nebo nejpozději 16. 9. 2020 dopoledne (do 14 hodin) vhodí hlasovací lístek do připravené urny v hale školy. 

Těšíme se na spolupráci.