V případě potíží se zobrazením příloh u zpráv se zadáním úkolů využijte počítač nebo notebook.