Sekretariát:
Klicperova:
ikona systému bakaláři ikona systému strava.cz

Povinně zveřejňované informace

Základní škola Ostrava – Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace

  • Typ organizace: příspěvková
  • Zřizovatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, ulice Přemyslovců č. 63, 709 36 Ostrava
  • Kontaktní adresa: Gen. Janka 1208, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, Česká republika
  • Kontakty:zde«
  • Bankovní spojení: KB Ostrava, č. ú. 24634761/0100
  • Datová schránka: eywmqp7
  • IČ: 709 84 158
  • RED IZO: 600145301
  • Koncepční a strategické dokumenty: Zřizovací listina vydaná Zastupitelstvem Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky ke dni 1.1.2003; Rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku dne 1. 1. 2005 (Obor vzdělávání 79-01-C/01 Základní škola)
  • Školní vzdělávací programy: ŠVP1 ~ Učíme se pro sebe a pro budoucnost; ŠVP2 ~ Učíme se pro život

Žádosti o informace:

Žádosti o informace je možno podávat písemně, elektronicky (sekretariat@zsgenjanka.cz) a prostřednictvím sekretariátu v úředních hodinách.
Žádost o podání informací: ~»zde«
Sazebník úhrad za poskytování informací: ~»zde«

Výroční zprávy o poskytování informací

GDPR, kontakt na pověřence (od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024):

Označení pověřence pro ochranu osobních údajů:

Moore Advisory CZ s.r.o.
se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO 09692142
zastoupena Ing. Radovanem Haukem, jednatelem

Kontaktní údaje odpovědné osoby za pověřence pro ochranu osobních údajů:

Ing. Petr Štětka
e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz
tel.: +420 227 031 495