Povinně zveřejňované informace

Informace o organizaci:

Základní škola Ostrava – Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace

* Příspěvková organizace, zřizovatelem je Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, ulice Přemyslovců č. 63, 709 36 Ostrava

* Kontaktní adresa: Gen. Janka 1208, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, Česká republika

* Úřední hodiny: ~»zde«

* Kontakty: ~»zde«

* Škola má účet u Komerční banky Ostrava, č. ú. 24634761/0100

* Datová schránka: brzy tady bude nová 🙂

* IČ: 709 84 158         DIČ: CZ70984158         RED IZO: 600145301         IZO: 102508160

* Koncepční a strategické dokumenty:
Zřizovací listina vydaná Zastupitelstvem Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky ke dni 1.1.2003
Rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku dne 1. 1. 2005 (Obor vzdělávání 79-01-C/01 Základní škola)
Školní vzdělávací programy:

ŠVP1 ~ Hrou a učením dojít k vědění
ŠVP2 ~ Učíme se pro sebe a pro budoucnost

ŠVP3 ~ Učíme se pro život

* Žádosti o informace je možno podávat písemně, elektronicky (podatelna@zsgenjanka.cz) a prostřednictvím sekretariátu v úředních hodinách.

* Žádost o podání informací: ~»zde«

* Sazebník úhrad za poskytování informací: ~»zde«

* Výroční zpráva – podání informací 2021: ~»zde«; 2020: ~»zde« ; 2019: ~»zde«

GDPR, kontakt na pověřence:

(aktualizace od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024)

Informace o zpracování osobních údajů: …….

Označení pověřence pro ochranu osobních údajů:

Moore Advisory CZ s.r.o.

se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO 09692142

zastoupena Ing. Radovanem Haukem, jednatelem

Kontaktní údaje odpovědné osoby za pověřence pro ochranu osobních údajů:

pan Ing. Petr Štětka

e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz

tel. +420 227 031 495