Sekretariát:
Klicperova:
ikona systému bakaláři ikona systému strava.cz

Kariérový poradce

Mgr. Pavla Pavlíčková
e-mail: pavla.pavlickova@zsgenjanka.cz
tel.: 702 130 037

Konzultační hodiny:
pondělí 14:00–15:30
nebo dle telefonické domluvy

Schůzka s rodiči vycházejících žáků (5., 8. a 9. ročníky) proběhla dne 5. 12. 2023 v 16:30. Rodiče, kteří se nemohli dostavit, mohou kariérového poradce kontaktovat a domluvit si individuální schůzku.

Změny v přijímacím řízení pro školní rok 2023/24

Způsoby podání přihlášek

Máte na výběr tři různé způsoby, jak podat přihlášku na střední školy. Pokud podáte přihlášku elektronicky, získáte maximum možných výhod, ale podat přihlášku můžete také po vytištění formuláře z online systému (tzv. výpis) nebo listinným formulářem (tzv. tiskopis).

 • Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou NIA – nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentu a Bankovní identita, případně další způsoby dle NIA). Podrobnosti k ověření identity naleznete na identitaobcana.cz nebo info.identitaobcana.cz
 • Podáním výpisu vytištěného z online systému.
 • Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami

Další informace k přihláškám

Potvrzení od lékaře je jako samostatná příloha přihlášky (nepotvrzuje se tedy v přihlášce). POZOR, na potvrzení od lékaře musí být správný kód oboru/oborů vzdělání!

Určení priority jednotlivých škol:

 • na první místo v přihlášce uvedete nejvíce žádaný obor vzdělání ve vybrané škole.
 • na druhé místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, když se nedostane do oboru na prvním místě.
 • na třetí místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, pokud se nedostane ani do prvního ani do druhého oboru.

Termíny přijímacích zkoušek a další informace

 • 2 řádné termíny přijímacích zkoušek v pátek a v pondělí 12. a 15. 4. 2024
 • 2 náhradní termíny přijímacích zkoušek v pondělí a úterý 29. a 30. dubna 2024
 • přihlášky na SŠ v digitální podobě
 • 3 elektronické přihlášky na 3 střední školy
 • prospěch ze ZŠ bude pro SŠ volitelným kritériem pro přijetí
 • zveřejnění výsledků JPZ 15. května 2024 
 • odpadá zápisový lístek a odvolání
 • pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení obdobná jako pro 1. kolo
 • od třetího kola (včetně) dále bude přijímací řízení v gesci SŠ, jako doposud

Výše zmíněné změny zatím nejsou legislativně ukotveny, ale již nyní víme, že jsou schváleny.