Kariérový poradce

Mgr. Pavla Pavlíčková
e-mail: pavla.pavlickova@zsgenjanka.cz
tel.: 702 130 037

Konzultační hodiny:
středa 13:00 – 15:00
čtvrtek 07:45 – 08:45
nebo dle telefonické domluvy

Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2021/2022 :
• žák si může vyplnit v 1. kole přijímacího řízení maximálně 2 přihlášky (ke stažení na www.atlasskolstvi.cz nebo www.msmt.cz), naše škola dětem přihlášky vyplňuje.
• ve druhém kole přijímacího řízení počet přihlášek není omezen
• vyplněné a podepsané přihlášky (včetně lékařského potvrzení – pokud se vyžaduje) odevzdá ke kontrole a podpisu ředitelkou základní školy kariérovému poradci nejpozději do 15. 2. 2022
• podepsané a zaevidované přihlášky žák dostane zpět a odevzdá na střední školy nejpozději do 28.2.2022
• žáci, kteří chtějí studovat na uměleckých oborech, musí předložit k podpisu vyplněné přihlášky kariérovému poradci nejpozději do 25. 11. 2021 a následně na střední školy do 30. 11. 2021

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NA STŘEDNÍ ŠKOLY :
12.–13.4.2022 (čtyřleté studijní obory a vybrané tříleté učňovské obory)
19.–20.4.2022 (šestiletá a osmiletá gymnázia)
• náhradní termín : 10.-11.5.2022

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NA SŠ S TALENTOVOU ZKOUŠKOU :
4.–10.1.2022
Přijímací řízení se řídí vyhláškou č.244/2018 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Schůzka s rodiči vycházejících žáků proběhne on-line dne 30.11.2021 na tomto meetu:
https://meet.google.com/nxd-cmsy-sqa

.

Náplň práce kariérového poradce :

  • zjistit profesní zájem žáků, sebepoznání žáka
  • zajistit účast žáků a rodičů na výstavách a přehlídkách škol
  • seznámit žáky s možností volby povolání
  • seznámit žáky s trhem práce v Moravskoslezském kraji a ČR
  • besedy o studijních a učebních předmětech
  • informovat žáky o dnech otevřených dveří na SŠ a SOU
  • organizovat exkurze do středních škol, firem a podniků v Ostravě a okolí
  • zajistit včasné a správné vyplnění přihlášek na SŠ a SOU
  • vyhodnotit přijímací řízení