Sekretariát:
Klicperova:
ikona systému bakaláři ikona systému strava.cz

Školní družina

Školní družina je mimoškolní výchovně vzdělávací zařízení, které se zabývá výchovně vzdělávací činností v rámci esteticko-výchovné, společenskovědní a sportovní činnosti. Všechny tyto činnosti jsou zaměřeny na rozvoj osobnosti.

Školní družina je určena především žákům prvního stupně naší školy.
Přednostně jsou přijímány děti 1. až 3. tříd.

V rámci esteticko-výchovné činnosti vedeme děti k rozvíjení výtvarného cítění (malování, kreslení, vybarvování předloh). K této činnosti také patří činnost pracovní, která zahrnuje např. práci s modelovací hmotou, papírem, vlnou, knoflíky, odpadovým materiálem (skládačky, koláže, přáníčka…).
Také se věnujeme činnosti hudební a sportovní.

Společenskovědní činnost je o pěstování vztahu k rodině, kamarádům, k mateřskému jazyku, k učitelům, hrám, hračkám, dárkům… Také je naplňována učením společenských her (Dobble, Člověče, nezlob se!, pexesa…).

Součástí činnosti ŠD je také tzv. volní činnost dětí, kdy si vybírají činnost dle vlastní úvahy. K tomu mají k dispozici stolní společenské hry, stavebnice atd.

Za pěkného počasí využíváme školní hřiště (míče, švihadla, koloběžky, písek), v zimě bobujeme.

Základní činnost naší ŠD je rozšířena o volnočasové aktivity – tanec, dětská jóga, zdravé dýchání, šikovné ručičky, dramatický kroužek.

Změna plateb školného ve školním roce 2023/2024

Ve školním roce 2023/2024 bude platba školného zvýšena na 150 Kč/měsíčně.

Nově se bude platit na účet školy pololetně v částce 750 Kč

  • v srpnu (nejpozději do 30.9.2023) na I. pololetí
  • v lednu (nejpozději do 29.2.2024) na II. pololetí

Provozní informace

Provozní doba: Po-Pá 6:00–8:00 (příchod dětí do 7:30); odpoledne 11:40–17:00

Na Vaše dítě a spolupráci s Vámi se těší všechny paní vychovatelky.

Kontakt na vychovatelky:

Tel.: +420 725 528 657

Po obědě jsou děti pouštěny domů vyzvedáváním na zvonek.
V době od 14.00 do 15.00 je zavřeno (probíhá zájmová činnost).
NA TELEFONICKÉ POŽÁDÁNÍ DÍTĚ NEMŮŽE OPUSTIT ŠD. Má-li dítě odejít jinak, než je uvedeno v zápisním lístku, donese dítě vyplněný formulář o odchodu z družiny.
Děti odcházejí ze ŠD na základě údajů o odchodech v zápisním lístku.

Vnitřní řád: