Informace týkající se stravného (prodeje a objednávek) k začátku školního roku:

Jídelní lístek na první zářijový týden je již vložen na www.strava.cz a je možno objednávat obědy.

Oběd na 5.9.2023 bude možno doobjednat na terminálech  ve dnech :

Středa         30 .8. 2023    v době  od   8:00 do 15:00hodin
Čtvrtek        31. 8. 2023     v době od   7:00 do  15:00hodin
Pátek            01. 9. 2023    v době  od  7:00 do  12:00hodin

Telefonicky 725 528 662 a na www.strava.cz

Prodej stravného bude probíhat ve dnech:

Čtvrtek     31. 8. 2023      v době  od 8:00 do 10:00hodin
Pátek        01. 9. 2023      v době  od 8:00 do 10:00hodin
Pondělí     04. 9. 2023      v době od 7:00 do 9:30 hodin
Úterý        05. 9. 2023      v době od 7:00 do 9:30 hodin

Tyto dny bude možno zřizovat stravovací účty  pro prvňáčky a nově příchozí, taktéž rušit účty odchozím ze školy a vkládat na stávající účty.

Po úterním prodeji bude již klasický prodej stravného dle rozpisu.

Každé pondělí a čtvrtek od  7:00 do 8:00hodin. Vaše dotazy týkající se stravného zodpovíme na tel. čísle 725 528 662

Vedoucí ŠJ   Bc. Slezák Jaroslav

Školní jídelna a výdejna ZŠ Ostrava – Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, p. o.
596 632 586 číslo účtu: 24634761/0100
vedoucí školní jídelny – Bc. Slezák Jaroslav
725 528 662 jidelna@zsgenjanka.cz

Strava.cz

Variabilní symbol pro bezhotovostní platbu stravného je heslo do systému strava.cz. Objednávky přes www.strava.cz na následující den se dají narazit pouze den předem do 13:30 hodin

Oznámení pro strávníky

Dle manuálu MŠMT: „obědy nemohou vyzvedávat žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě“

Obědy si rodiče odhlašují sami, ŠJ nezodpovídá za neodhlášenou stravu!!!!!!

Výdej stravy:
11:00 až 14:00;
– žáci se budou stravovat ve škole po skončení vyučování.
– od 14.2.2022 se obědy do nosiče už nevydávají z rampy, ale normálně v jídelně v čase 11:00-11:30 h

Prodej a výměna čipů probíhá:
pondělí a čtvrtek 7:00-8:00 hodin

– upřednostněny bezhotovostní platby

BUDOVA KLICPEROVA:
oběd pro cizí strávníky se vydává od 13:45 do 14:00
svačinky se tady nevydávají
– není úterní výběr z dvou jídel

Cena stravenky od 1.9.2022

6 – 10 let 31,-
11 – 14 let 33,-
15 a více let 35,-
Cizí strávník 70,-
Svačina 20,-

Vaše dotazy týkající se stravného zodpovíme na tel. čísle 725 528 662
Vedoucí ŠJ

Nabízíme možnost - každé úterý - výběr ze dvou druhů jídla.
V případě nutné potřeby volejte 725 528 662

Řád školní jídelny a výdejny