Školní jídelna a výdejna ZŠ Ostrava – Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, p. o.
596 632 586 číslo účtu: 24634761/0100
vedoucí školní jídelny – Zuzana Boháčová
725 528 662 jidelna@zsgenjanka.cz

Strava.cz

Variabilní symbol pro bezhotovostní platbu stravného je heslo do systému strava.cz. Objednávky přes www.strava.cz na následující den se dají narazit pouze den předem do 13:30 hodin

Oznámení pro strávníky

Dle manuálu MŠMT: „obědy nemohou vyzvedávat žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě“

Obědy si rodiče odhlašují sami, ŠJ nezodpovídá za neodhlášenou stravu!!!!!!

Výdej stravy:
11:00 až 14:00;
– žáci se budou stravovat ve škole po skončení vyučování.
– od 14.2.2022 se obědy do nosiče už nevydávají z rampy, ale normálně v jídelně v čase 11:00-11:30 h

Prodej a výměna čipů probíhá:
pondělí a čtvrtek 7:00-8:00 hodin

– upřednostněny bezhotovostní platby

BUDOVA KLICPEROVA:
oběd pro cizí strávníky se vydává od 13:45 do 14:00
svačinky se tady nevydávají
– není úterní výběr z dvou jídel

Cena stravenky od 1.9.2022

6 – 10 let 31,-
11 – 14 let 33,-
15 a více let 35,-
Cizí strávník 70,-
Svačina 20,-

Vaše dotazy týkající se stravného zodpovíme na tel. čísle 725 528 662
Vedoucí ŠJ
Boháčová Zuzana

Nabízíme možnost - každé úterý - výběr ze dvou druhů jídla.
V případě nutné potřeby volejte 725 528 662

Informace o školním mléku Vám podá ředitelka školy

Mgr. Šárka Fehérová, 596 634 243

Řád školní jídelny a výdejny