Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Gen. Janka v Ostravě Mariánských Horách (SRPŠ) by rádo bylo významným partnerem a pomocníkem školy. Mezi jeho hlavní cíle patří koordinace a sjednocování působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí a účinná dobrovolná pomoc škole při plnění jejího poslání.

Náplní spolku je všemožně podpořit školní aktivity, školní výlety, zájmové kroužky a jiné aktivity pro děti. Naším zájmem je zajistit prostředky pro tyto akce a na těchto stránkách vás informovat o tom, kam je investujeme.

Odměnou nám všem budou naše spokojené děti 🙂 .

https://sdruzeni-g-janka.webnode.cz/