.

ŠVP2 ~ Učíme se pro sebe a pro budoucnost – v současnosti v 2., 3., 7., 8. ročníku, ve třídách V. A, B a v IX. A, B

(výuka na budově Gen. Janka 1208)

.

ŠVP ~ Učíme se pro život – 1., 4. a 6. ročník

.

Nová Informatika – část nového ŠVP 3 – nejdůležitější změna v učivu Informatiky:

.

Pravidla pro hodnocení vzdělávání