Sekretariát:
Klicperova:
ikona systému bakaláři ikona systému strava.cz

Národní plán obnovy – komponenta 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace

Naše škola obdržela finanční prostředky v rámci Národního plánu obnovy. Tyto finance jsou od roku 2020 využívány k nákupu moderních zařízení.

Cíl č. 172 – Vybavení škol digitálními technologiemi

V roce 2020 byly přidělené finanční prostředky využity v vybavení školy digitálními technologiemi. Hlavním účelem bylo zajištění pomůcek potřebných pro efektivní a úspěšnou realizaci distanční výuky.

Cíl č. 173 Prevence digitální propasti a cíl č. 174 Zakoupení digitálních technologii a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedení nových vzdělávacích programů v oblasti IT

V letech 2022–2024 škola čerpala finanční prostředky určené k vytvoření fondu moderních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky. Jejich půjčování napomůže k překlenutí digitální propasti, se kterou tito žáci bojují.

V roce 2022 obdržela škola dodatečné finance k pořízení pokročilých digitálních pomůcek pro úspěšnou realizaci nového ŠVP vycházejícího z úpravy RVP s důrazem na výuku informatiky. Došlo k zakoupení moderních kreativních sad, robotů a 3D tiskáren pro další zefektivnění výuky.