Sekretariát:
Klicperova:
ikona systému bakaláři ikona systému strava.cz

Zajímavé odkazy

Výuka na dálku = distanční výuka

Žádáme rodiče, aby v maximální možné míře zajistili žákům přístup na PC nebo tablet s připojením na internet. S žáky budeme využívat různé komunikační kanály – podle věku, podle třídního učitele a podle aktuálních možností. Snažíme se, aby Vaše děti zústaly v pracovním režimu, ale potřebujeme Vaší podporu.

Nový web EDU ČT

Výuková videa pro většinu předmětů vyučovaných na ZŠ

Čeština

https://www.icestina.cz/ výuka českého jazyka pro žáky 2. stupně ZŠ (i pro jejich rodiče)

Moje čeština

Úlohy z češtiny PRO DĚTI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

UŽIJ SI RADOST Z ČEŠTINY

Didakta

Pro přístup k výukovým programům na Didakta.cz si žáci musí nainstalovat aplikaci DidaktaCZ projektor z tohoto linku http://www.didakta.cz/DidaktaCZ-Setup-1.0.0.zip (pokud tak neučinili již na jaře 2020). PIN: 7BQX
Více informací zde.

Nakladatelství FRAUS se rozhodlo poskytnout zdarma všem žákům, učitelům i školám do odvolání všechny interaktivní učebnice pro ZŠ a SŠ a prostředí pro online komunikaci učitelů s žáky. Navíc můžete rodičům doporučit portál Škola s nadhledem, který je též zdarma a je ideální pro domácí procvičování.  www.fraus.cz/ucenidoma

Internetové rádio ÁMOS

Tip na aplikaci v mobilu Hravouka – hravá encyklopedie a nyní v době koronaviru je stažení zdarma. 

Umíme fakta – Zábavné procvičování znalostí

Procvičování znalostí online – zeměpis, biologie, chemie, dějepis, slepé mapy, tradiční i netradiční úlohy:

www.umimefakta.cz
http://slepemapy.cz
https://www.umimematiku.cz

https://www.umimecesky.cz

https://www.umimeprogramovat.cz

www.umimeanglicky.cz

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., spustilo dne 16. 3. 2020 online výuku pro žáky 1. ročníku přes YouTube s pedagogem Mgr. Milošem Novotným. Živá vysílání můžete sledovat on-line každý den od 9:00 na YouTube kanálu Online výuka. Není nutné přenos sledovat živě, videa budou k dispozici k opakovanému přehrávání.

Matematika pro 1.-9. ročník základních škol v hravé formě nabízí Matika.in
https://www.matika.in/cs/

Pro žáky prvního stupně základních škol skvěle využijete portál Školákov.eu.
https://skolakov.eu/

Škola s nadhledem nabízí online procvičování pro žáky základních škol, ale i pro maturanty

ANGLINA PLUS:

PROCVIČOVÁNÍ ANGLIČTINY DLE UČEBNIC PROJECT

Angličtina pro děti základních škol on-line

KHANOVA ŠKOLA – výuková videa

Fyzika, Přírodopis, Matematika, Chemie, Ekonomie, Dějepis, Informatika, Dějiny umění

CVIČENÍ ONLINE – Matematika a Český jazyk

www.onlinecviceni.cz

Bezplatný přístup k multimediálním interaktivním učebnicím www.ucebnice-online.cz pro 1. a 2. stupeň základních škol pro předměty matematika, český jazyk, prvouka, vlastivěda, přírodověda, dějepis, zeměpis, přírodopis, chemie, výchova k občanství i anglický jazyk. MIUč+ zahrnují – kromě obsahu totožného s tištěnou učebnicí – více než 10 000 interaktivních cvičení a množství doplňkového materiálu jako jsou videa, zajímavosti atd.

K bezplatnému používání se stačí pouze zaregistrovat a kteroukoli MIUč+ pak mohou žáci, rodiče i učitelé zdarma používat 30 dní. Pokud by uzavření škol trvalo déle, licence prodloužíme do 30. 6. 2020.

Bezplatně poskytujeme rovněž více než  5 000 výukových videí pro matematiku v 1. až 5. ročníku na www.matyskova-matematika.cz. Volně přístupná videa obsahují výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic a lze je využít i v případě, kdy žáci používají jiné učebnice – probírané učivo je obdobné. Žáci tak mají možnost učit se matematiku z domova s učitelským výkladem.

In Výuka

Adresy výukových programů jsou:

V každém programu jednoduše klikněte na Přihlásit a zadejte uvedené přihlašovací údaje:

  • Uživatelské jméno: 70984158
  • Heslo: 55814

ETIKETA A IMAGE

Etiketa a Image – aplikace do mobilu zdarma

COREL DRAW – GRAFICKÁ APLIKACE

Výuka COREL DRAW

SPEEDMATH – PROCVIČOVÁNÍ MATEMATIKY

www.speedmath.eu

ŠIFROMÁNIE – hry určené i pro rodiče, babičky, dědečky s dětmi

www.sifromanie.cz

NABÍDKA STŘEDNÍCH ŠKOL

www.infoabsolvent.cz – informační systém obsahující vzdělávací nabídku středních škol, VŠ a VOŠ a související informace důležité pro volbu vzdělávací a profesní dráhy (bez nutnosti stahování aplikace)

BEZPEČNOST NA INTERNETU

https://www.o2chytraskola.cz/

Slepá mapa světa

 kvíz: https://www.cksen.cz/slepa-mapa/