Sekretariát:
Klicperova:
ikona systému bakaláři ikona systému strava.cz

Podpora rovných příležitostí

Projekt Podpora rovných příležitostí je na naší škole realizován od září 2022 do srpna 2025. Škola získala celkem 5 276 540 Kč.

Tyto finanční prostředky jsou využity na zajištění pozic asistenta pro žáky se sociálním znevýhodněním a školního psychologa, které se v souvislosti se současným společenským vývojem stávají nepostradatelnou oporou pedagogického sboru.

Žákům nabízíme zážitkové, adaptační a motivační programy, snídaňové kluby nebo doučování. Pedagogové dále prohlubují své kompetence prostřednictvím seminářů a školení zaměřených na inovativní vzdělávací metody.