Sekretariát:
Klicperova:
ikona systému bakaláři ikona systému strava.cz

Projekt Odboru školství a sportu Magistrátu města Ostravy

Projekt „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání III“ má nové webové stránky www.talentova.cz a facebookové stránky https://www.facebook.com/InkluzeOstrava.

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu a dostupnost základního vzdělávání pro děti a žáky ze sociálně vyloučených lokalit v rámci statutárního města Ostrava. Projekt prioritně řeší potřeby a vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem, zvláště žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí.

Dílčí aktivity projektu:
– konání seminářů, debat, osvětových aktivit o vzdělávání na území města Ostravy,
– realizace zahraničních stáží do zemí EU pro pedagogy a odborníky,
– rozvoj úředníků samosprávy v oblasti inkluzivního vzdělávání,
– pořádání workshopů pro rodiče žáků a širokou veřejnost zejména o důležitosti vzdělání,
– aktivity na rozvoj dovedností dětí a žáků – jazykové chvilky, keramické dílny, tvořivé dílny, rodičovský klub.

.

Mgr. Karin Daňková
administrátor projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání III ve městě Ostrava

Magistrát města Ostravy
Odbor školství a sportu
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
T  599 442 432
E  kdankova@ostrava.cz
W www.ostrava.czhttps://talentova.cz/