Sekretariát:
Klicperova:
ikona systému bakaláři ikona systému strava.cz

Mariánskohorská základka vyhlásila soutěž na nové logo školy

Základní škola Gen. Janka letos oslaví 50 let od doby, kdy historicky první žáci této vzdělávací instituce ukončili svůj první školní rok absolvovaný v letech 1972 až 1973. Od té doby se škola vyvíjela, vystřídalo se v ní více než 5 tisíc dětí a stovky učitelů.

K příležitosti výročí školy ve škole probíhá několik změn. Kromě investičních akcí, v rámci kterých prošla celkovou rekonstrukcí školní tělocvična, postupně po jednotlivých pavilonech se realizují výměny elektroinstalací a dalších rozvodů, se také škola připravuje na nový vzhled vstupu do budovy, děti místo původních klecových šaten získají nové šatní skříňky a celý prostor projde renovací.

V letošním roce by vedení školy ve spolupráci se svým zřizovatelem také vybralo nové logo, které školu bude reprezentovat a charakterizovat v dalším padesátiletém období.

“Současné logo před časem vytvořily děti a bylo používáno několik let. Doba se ale mění a rádi bychom i my reagovali na nové trendy a především posunuli dál vnímání naší základní školy, aby v ní veřejnost a rodiče budoucích prvňáčků viděli moderní a sebevědomou vzdělávací instituci,” uvedl místostarosta obvodu Petr Becher.

Společně s vedením městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky se proto základní škola obrací na všechny žáky, ať už současné, či bývalé, ale také na rodiče, laickou i odbornou veřejnost, grafiky a další, aby navrhli, jak by podle nich mohlo budoucí logo školy vypadat.

“Návrh do soutěže nemusí být zpracován odborníkem, v tuto chvíli se nebude jednat nutně o profesionální práci. Naopak. Jde nám o to, aby autoři nápadů nového loga vyjádřili, jak si budoucí symbol školy představují a do vymýšlení se zapojilo co nejvíce lidí. Může se jednat o obrázek nakreslený tužkou, pastelkami, ale také vytvořený v nějakém grafickém programu na telefonu, tabletu nebo počítači,” vysvětluje ředitel mariánskohorské ZŠ Gen. Janka Martin Kolář.

Termín pro zapojení se do soutěže a odevzdání návrhu nového loga školy je 31. března 2023.

Obrázky a další nápady nakreslené na papír je možné ve fyzické podobě odevzdávat na sekretariát vedení základní školy, nápady vytvořené v počítači, případně převedené do elektronické podoby je možné posílat na e-mailovou adresu reditelnaZS@zsgenjanka.cz.

“Všechny nápady v dubnu zveřejníme, aby se na ně žáci, rodiče a další obyvatelé našeho městského obvodu mohli podívat a zhodnotit je. Možná mezi soutěžními návrhy najdeme přímo vítěze, možná jen základní koncept nového loga, jehož myšlenku a jednotlivé prvky bude potřeba ještě profesionálně dopracovat. To všechno uvidíme teprve podle toho, jaké návrhy se sejdou. Máme ale velký zájem na tom, aby se do tvorby loga zapojila široká veřejnost a především žáci, protože právě oni se s ním budou denně setkávat a právě je bude logo školy reprezentovat,” doplnil starosta obvodu Patrik Hujdus.