Nový vedoucí týmu školní jídelny

Dne 22. 8. 2023 byl novým vedoucím školní jídelny jmenován Bc. Jaroslav Slezák,
který se začne od 4. 9. 2023 se svým stálým týmem starat
o přípravu zdravých a chutných obědů pro žáky, zaměstnance i další strávníky využívající služeb naší školy.
Všechny dříve sdělené informace, včetně termínů a časů nákupu stravného, zůstávají v platnosti.

Panu vedoucímu přeji v jeho nové roli mnoho úspěchů.

Mgr. Bc. Martin Kolář
ředitel školy