Oznámení o konání voleb do Školské rady pro období 2023-2026