Sekretariát:
Klicperova:
ikona systému bakaláři ikona systému strava.cz

Slavnostní otevření „Klicperky“

Zveme Vás na Den otevřených dveří a slavnostní uvedení do provozu našeho detašovaného pracoviště Klicperova 8 v Mariánských Horách.

Slavnostní zahájení provozu zrekonstruované budovy ve spolupráci s naším zřizovatelem Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Mariánské Hory a Hulváky proběhne v pátek 25. 2. 2022. V 10 hodin přivítá pozvané hosty starosta Mgr. Patrik Hujdus a ředitelka školy Mgr. Šárka Fehérová. Od 13 do 16 hodin bude naše nová budova poprvé přístupná i veřejnosti. Návštěvníci si budou moci prohlédnout nové prostory školní budovy od sklepa až po střechu, od šaten přes sportovní sál, družinu, běžné třídy, jídelnu i specializované učebny pro výuku jazyků, informatiky, zeměpisu a přírodopisu, fyziky a chemie. Rádi se pochlubíme dětským relaxačním Centrem Srdíčko, na jehož vybavení poskytl Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky  finanční prostředky ve výši 132 840 Kč. S využitím a možnostmi centra Vás seznámí speciální pedagožka Mgr. Karolína Pilařová.

Ostrý provoz školy bude zahájen po jarních prázdninách v pondělí 7. 3. 2022, kdy v učebnách nově uvítáme děti přípravné třídy a žáky I. A. Zpět do svých opravených tříd se vrátí žáci IV. C, V. C a IX. C tak, jak to bylo naplánováno již od září 2021. Bohužel se kvůli komplikacím na stavbě zprovoznění školy posunulo až na březen 2022, proto druhé pololetí doběhne dle původního plánu s ohledem na organizaci rozvrhu hodin s nutným přecházením vyučujících z budovy na budovu.

V příštím školním roce 2022/2023 se bude na obou školních budovách vyučovat podle školního vzdělávacího programu Učíme se pro život, který je sestaven podle rámcově vzdělávacího programu Nová informatika. Předmět Informatika bude vyučován od 4. do 9. ročníku 1 hodinu týdně. Anglický jazyk budou mít žáci nadále na obou budovách od 1. třídy. Jen ve 3., 8. a 9. ročníku bude dobíhat výuka podle školního vzdělávacího programu Učíme se pro sebe a pro budoucnost.

Žáky přecházející na druhý stupeň do 6. ročníku čekají po prázdninách velké změny: nové třídní kolektivy a třídní učitelé, nové vyučovací předměty, nové nepovinné předměty.

Od září 2022 nabídneme žákům nepovinné předměty, které budou profilovat školu podle technických a personálních možností a podle zájmu žáků. Na budově Gen. Janka to budou nepovinné předměty Sportovní hry s využitím velkého sportovního hřiště a nově opravené tělocvičny, Výtvarné techniky včetně keramiky a Informatika. Bude pokračovat nepovinný předmět Příprava na přijímací zkoušky pro 9. třídy. Na budově Klicperové preferujeme oddíl Judo hlavně pro malé zájemce (prvňáčky, druháčky), dále pak nepovinný předmět Německý jazyk a především pro žáky budoucího 6. ročníku nepovinný předmět Informatika a přírodní vědy. Chceme vytvořit nové kolektivy podle zájmu žáků o daný nepovinný předmět. Abychom usnadnili organizaci jejich výuky na 2. stupni a žáci nemuseli přecházet zbytečně z jedné budovy do druhé, zařadíme je do jedné třídy se stejným zájmem a zaměřením, např. na Gen. Janka  Sportovní hry, na Klicperové  Informatika a přírodní vědy. Pro celý 2. stupeň nabízíme nepovinné předměty Fiktivní firmy, Mediální výchova a další dle zájmu žáků (Psaní všemi deseti).

Školní družina bude v ranním i odpoledním provozu na obou budovách. Specializované družinové aktivity budou pokračovat „deskovkami“ v Korunce, orientálními tanečky a na Gen. Janka vařením.

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2022/2023 proběhne pro obě budovy v měsíci dubnu na detašovaném pracovišti Klicperova 504/8, Ostrava – Mar. Hory. V březnu na webu školy www.zsgenjanka.cz/aktuality zpřístupníme přesné informace k zápisu a on-line aplikaci k rezervování termínu zápisu dětí narozených od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016. Pro zařazení dětí do jednotlivých tříd upřednostníme spádovost a vzdálenost od bydliště. Dále bude přihlédnuto k zájmu o uvedené nepovinné předměty, sourozence na škole, pokud to bude možné, přihlédneme k přání rodičů.

Těšíme se na nové prvňáčky, které tímto společně s rodiči zveme na Den otevřených dveří dne 25. 2. 2022 od 13 hodin.

Věříme, že menší kolektivy tříd ocení nejen rodiče budoucích prvňáků. Učebny vybavené vysokým standardem umožní rozšiřovat své znalosti nad rámec ŠVP. Využití budovy Klicperové v odpoledních hodinách jsme nabídli také Středisku volného času Korunka a Obchodní akademii Karasova.