Sekretariát:
Klicperova:
ikona systému bakaláři ikona systému strava.cz

Uzavření školy dne 27.11.2023 včetně školní jídelny a školní družiny

Vážení rodiče,

chtěl bych Vás touto cestou informovat, že škola se rozhodnutím výrazné většiny všech svých zaměstnanců zapojí do stávky dne 27. 11. 2023. V tento den dojde k úplnému uzavření školy včetně školní jídelny a školní družiny, protože není možné zajistit provoz školy v podobě odpovídající zákonným požadavkům.

Jsem si vědom toho, že je pro Vás uzavření školy nemalou komplikací, nicméně vyhlášená stávka má své opodstatnění. V tomto případě totiž skutečně nejde o platy učitelů, ale zejména o platy a pracovní místa nepedagogických zaměstnanců, jako jsou kuchařky, školníci, uklízečky a další. Tito lidé se o naše děti starají za ohodnocení mnohdy se blížící minimální mzdě, aniž by si na tuto skutečnost jakkoliv stěžovali. Bez tvrdé a přehlížené práce těchto zaměstnanců škola nemůže a nebude v žádném případě fungovat. Záměrem připravované právní úpravy je snížit počty těchto zaměstnanců a stávajícím snížit platy o 2 %.

Z hlediska kvality výuky považuji za stěžejní záměr snížit maximální počet financovaných vyučovacích hodin. V praxi to znamená omezení dělených hodin, včetně hodin anglického jazyka, nebo ukončení tandemové výuky a další ohrožení individualizace výuky. Hrozící snížení počtu asistentů se zase velmi negativně projeví v kvalitě vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování.

Chci Vás proto, vážení rodiče, požádat o podporu nebo alespoň porozumění v této situaci, která není pro nikoho z nás lehká. Považuji však za zásadní upozornit na možná rizika a je mou povinností dbát na zabezpečení odpovídající úrovně výchovně-vzdělávacího procesu. I přesto, že rozumím potřebám rozpočtových úspor, je pro mě na prvním místě výhradně kvalita poskytovaného vzdělávání, bezpečnost a pohoda žáků – Vašich dětí. A k ničemu z toho plánované kroky rozhodně nepřispějí.

Děkuji za pochopení.

S přátelským pozdravem
Mgr. Bc. Martin Kolář
ředitel školy