Sekretariát:
Klicperova:
ikona systému bakaláři ikona systému strava.cz

volné dny pro žáky

Na základě § 24 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, vyhlašuje ředitel Základní školy Ostrava – Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, p. o. na 27.–28. 6. 2024 volné dny pro žáky. Z důvodu plánované rozsáhlé rekonstrukce školního areálu budou oba dny využity k přípravám jednotlivých místností, odvozu a odnosu vybavení, případně jeho zabezpečení před možným poškozením vlivem prováděných prací. Na tyto dny mají všichni strávníci odhlášený oběd a dojde k přerušení provozu školní družiny.

Toto rozhodnutí bylo zřizovateli oznámeno dne 27. 5. 2024.

Mgr. Bc. Martin Kolář
ředitel školy