Sekretariát:
Klicperova:
ikona systému bakaláři ikona systému strava.cz

Výsledek zápisu do prvních tříd pro školní rok 2024/2025

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Ostrava – Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, p. o., podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2 e) zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu s ustanoveními § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, projednal žádosti o přijetí dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 a rozhodl o přijetí dětí uvedených v dokumentu níže: