Sekretariát:
Klicperova:
ikona systému bakaláři ikona systému strava.cz

Výsledek zápisu do prvních tříd
pro školní rok 2023/2024

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Ostrava – Mariánské Hory, Gen.
Janka 1208, p. o., podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2 e) zák. č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
a v souladu s ustanoveními § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, projednal žádosti
o přijetí dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 a rozhodl takto: