Sekretariát:
Klicperova:
ikona systému bakaláři ikona systému strava.cz

Co nás čeká v novém školním roce 2021/2022

Vážení rodiče, milí žáci a žákyně

Prázdniny uběhly jako voda a před námi je nový školní rok. Čeká nás spousta změn v životě školy. Netrpělivě očekávanou událostí je otevření nově zrekonstruované budovy Klicperova. V průběhu listopadu zde plánujeme přemístění pěti až šesti tříd. Umístění jednotlivých tříd do učeben a prozatímní umístění tříd z Klicperové bude vyvěšeno na nástěnce budovy Gen. Janka.

Zahájení školního roku 2. až 9. ročníku proběhne na budově Gen. Janka 1. 9. 2021 od 8 do 9:40 včetně testování (viz manuál). Letošní prvňáčky přivítáme v 9 hodin.

Od září 2021 zavádíme upravený Školní vzdělávací program (ŠVP) podle Rámcového vzdělávacího programu (RVP) Nová informatika „Učíme se pro život“. Prvky informatického myšlení (tzv. gramotnosti pro život) se budou prolínat učivem ve všech ročnících. Do nového ŠVP včetně změn ve vyučovaných oblastech budou zařazeny třídy 1., 4. a 6. ročníku. Od letošního roku dochází ke změnám hodinových dotací ve 4. a 6. třídách.

S nástupem nového šk. roku došlo také ke změnám některých klíčových pracovních pozicích:

Výchovná a kariérová poradkyně: Mgr. Pavla Pavlíčková

Školní metodik prevence: Mgr. Bc. Martin Kolář

Školní metodik EVVO (enviromentální výchova, vzdělávání a osvěta): Ing. Yvona Dejčíková

Školní psycholog: Mgr. Taťána Koloničná

Ekologická výchova má na naší škole již dlouholetou tradici. Jsme školou s titulem ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE. Výukou se tedy budou prolínat jak ekologické aktivity, tak informatické myšlení, jazyková a matematická gramotnost. Přírodovědný kroužek má nyní zázemí na Gen. Janka pod vedením paní učitelky Mgr. Regíny Dohnalové.

V současné době se připravuje plánovaná rekonstrukce tělocvičny. Budeme využívat školní a dopravní hřiště. Za podpory obce budeme využívat prozatímní prostory tanečního sálu TSA Katrin Žabenské, na ul. Gen. Janka 3 v Mar. Horách. Nejmladší žáci a děti PT si jistě rády vyzkouší infra saunu. Po ukončení rekonstrukce budovy Klicperové budeme mít k dispozici tělocvičnu pro hodiny tělocviku i sportovních kroužků (JUDO). Druhé a třetí ročníky navážou na výuku plavání.

Pokračujeme v dlouhodobých projektech Obědy pro děti, Mléko, Ovoce a zelenina do škol.

Těšíme se na realizaci projektu Naučná přírodovědná zahrada u ZŠ Generála Janka v Ostravě – Mariánských Horách, kterou budou žáci využívat nejen v hodinách přírodovědy a přírodopisu, ale také k relaxaci.

V novém školním roce Vám přeji hodně úspěchů a pevné zdraví.

Mgr. Šárka Fehérová, ředitelka školy